Skogsbad

TRENDORDET ”SKOGSBAD” blev ett av svenska språkets nyaste ord 2017. Men det har en lång historia.

Ordet kommer från det japanska uttrycket Shinrin-Yoku som går ut på att människans kontakt med naturen anses vara avgörande för hälsan.

Söker ni en yougaretreat kontakta Jessica