Fågelsjö

Fågelsjö

Vadsjön är en tidigare våtmark som genom restaurering under 1990 talet återfått sin gamla stil efter decennier som utdikad mark.

Här finns 2 fågeltorn och en handikappanpassad utsiktsplats.

Vadsjödagen, en lyckad våtmarksdag 9 augusti 2015. I och med att vi under en period sänker vattennivån i våtmarken har det lett till en ganska kraftig fiskdöd, både med positiva och negativa konsekvenser.

Mer lättfångad fisk i det grunda vattnet har lockat till sig havsörnar som kommit till dukat bord. Som mest har över 40 havsörnar noterats samtidigt under födosök i början på augusti.

En annan effekt är ett ökat antal vadare som födosöker på de nyblottade vadarbankarna som för dagen löper runt i stort sett hela sjön.

Hittills i år har 36 vadararter noterats och det är lika många som under hela perioden från 1992 och framåt. Bland årets rariteter finns både styltlöpare och smalnäbbad simsnäppa som besökte Vadsjön i början av juni månad. Totalt har i år minst 149 fågelarter setts och rapporterats från Vadsjön.

Läs mer om vårt restaureringsprojekt
2002 hade vi ett oväntat besök av en Svartstork
Fågelföreningen Tärnan
Geocaching

På Torp har vi en unik fågelsjö som heter Vadsjön.