Jakt och viltvård

Vi har rikligt med vildsvin, dov och rådjur som vi jagar under perioden oktober-februari. Det är viktigt att vi håller stammarna nere för att minska betestrycket på våra grödor och skog. Vi säljer viltkött.

Kontakta Alies Hellsten 070-5351005.

Att använda varningsskyltar vid jakt ärett bra sätt att visa respekt för andra i närområdet som inte tillhör jakten. Det kan vara ett bra sätt att varna hundägare för att det kan finnas andra hundar och uppspelt vilt i markerna, samt göra bilister extra uppmärksamma på att det kan komma djur på vägen.