Aktiviteter

Här kan ni få tips om aktiviteter och vad ni kan beställa extra av oss.

Midsommar 2022

Fredagen den 24 juni 2022 kl 14-16 dansar vi tillsammans runt midsommarstången

Kl 13.00 klär vi och reser majstången så plocka gärna blommor och ta med. Ta med egen kaffekorg.

Alla är välkomna.

Var finns Utflyktsvägen?

Utflyktsvägen är namnet på ett område som sträcker sig från Vikbolandet i söder, via Sörmland, till södra Stockholm i norr. Ni kan följa Utflyktsvägen  från Norrköping-Bråvikslandet genom Kolmården, Oxelösund, Nyköping, Trosa, Flen, Gnesta, Nykvarn till Södertälje.

Image

Nu nalkas våren

Hyr en stuga eller ett stort hus med era vänner i vår. Alla husen har tillgång till egen bastu vid sjön.

Nu har första blåsippan tittat fram

Varmt välkomna.

Skogsbad

TRENDORDET ”SKOGSBAD” blev ett av svenska språkets nyaste ord 2017. Men det har en lång historia. Ordet kommer från det japanska uttrycket Shinrin-Yoku som går ut på att människans kontakt med naturen anses vara avgörande för hälsan.

Söker ni en yougaretreat kontakta Jessica 

Vandringsleder

Vi har fyra vandringsleder i Husby-Oppunda. Ni kan läsa mer om lederna på vår sockenförenings hemsida

Våtmarksleden startar vid vår allé

Pröva också:
Öksundsleden
Skogsleden
Fornminnesleden

Hyr en flotte

En härlig upplevelse på sjön

Passar bra för sällskap om 6-8 personer. En oförglömlig upplevelse. Ni glider sakta fram med hjälp av en elmotor. Fyll en picknickkorg, solbada eller bara njut!

Kostar 1500 kr för en dag.

Miljöinvestering

Friställning av lövträd av främst ek är åtgärder som vi utför för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden.

Projektet är finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Biologisk mångfald för pollinatörer.

Ett samarbete mellan jordbruk, skogsbruk, jakt och friluftsliv.

Blommande kantzoner och biotoper för pollinatörer, småfåglar och fältvilt. Våren 2020 utökade vi biotoperna för pollinatörer med stöd från LONA. Läs mer på Kantzon

Fiskepaket i Torpsfjärden

Fiskekort säljs enbart i kombination av stuguthyrning. Privat vatten.

I Yngaren och Lidsjön finns dagkort att köpa.

Fågelsjö

På Torp har vi en unik fågelsjö som heter Vadsjön

Vadsjön är en tidigare våtmark som genom restaurering under 1990 talet återfått sin gamla stil efter decennier som utdikad mark. Här finns 2 fågeltorn och en handikappanpassad utsiktsplats.

Vadsjödagen, en lyckad våtmarksdag 9 augusti 2015. I och med att vi under en period sänker vattennivån i våtmarken har det lett till en ganska kraftig fiskdöd, både med positiva och negativa konsekvenser. Mer lättfångad fisk i det grunda vattnet har lockat till sig havsörnar som kommit till dukat bord. Som mest har över 40 havsörnar noterats samtidigt under födosök i början på augusti. En annan effekt är ett ökat antal vadare som födosöker på de nyblottade vadarbankarna som för dagen löper runt i stort sett hela sjön.

Hittills i år har 36 vadararter noterats och det är lika många som under hela perioden från 1992 och framåt. Bland årets rariteter finns både styltlöpare och smalnäbbad simsnäppa som besökte Vadsjön i början av juni månad. Totalt har i år minst 149 fågelarter setts och rapporterats från Vadsjön.

Paddling

Vi har 2 st havskajaker ni kan hyra under er vistelse på Torp.

Vi rekommenderar också gärna Kanotcenter Skebokvarn (ligger ca. 10 mil sydväst från Stockholm och 7 km från Flen. Det är ca. 2 mil från Torp) Dom hyr ut Canadensare, Kajaker, Cyklar och diverse campingutrustning.
Där kan du börja din paddling och paddla hem till Torp, vi skjutsar er gärna. Eller ni kan paddla till Nyköping och äta en bit mat på Restaurang Forsen Det har vi prövat!

Paddla är en fantastisk upplevelse

Jakt och viltvård

Vi har rikligt med vildsvin, dov och rådjur som vi jagar under perioden oktober-februari. Det är viktigt att vi håller stammarna nere för att minska betestrycket på våra grödor och skog.

Vi säljer viltkött. Kontakta Alies Hellsten 070-5351005

Att använda varningsskyltar vid jakt är ett bra sätt att visa respekt för andra i närområdet som inte tillhör jakten. Det kan vara ett bra sätt att varna hundägare för att det kan finnas andra hundar och uppspelt vilt i markerna, samt göra bilister extra uppmärksamma på att det kan komma djur på vägen.