Aktiviteter

Vandringsleder

I vår socken Husby-Oppunda finns det 4 st utmärkta vandringsleder.


Våtmarksleden

Start vid parkering, Torps allé. 5 kmLeden går runt Vadsjöns våtmark via ett fågeltorn, en fornborg, badplatsen Hopen, över vadåsen (en ändmorän) genom beteshagar till ytterligare ett fågeltorn och åter till Torps allé. Våtmarken är ett populärt område för fågelskadare. Uppe på fornborgen har man en hänförande utsikt över Vadsjön och Långhalsen (Torpfjärden).

Skogsleden

Start vid Husby-Oppunda kyrka. Skogsleden är en cykel- och vandringsled som går på skogsvägar genom barrskogslandskap med gläntor som öppnar upp mot mindre åkrar och ängar. Här kan man stanna till vid resterna av en vattendriven såg och Tingvalla vad, som ligger utmed den väg som hertigarna red till Nyköping.

Öksundsleden

Start vid Husby gård – avtagsvägen mot Stäringe. Öksundsleden är en cykel- och vandringsled som går på grusvägar omväxlande genom jordbrukslandskap och skogslandskap. Korta avsnitt går på skogsstigar. Utefter leden finns minnen från en tid då landsbygden var tätbefolkad, husgrunder, små byar och större gårdar.
Leden är ca 1,5 mil.

Fornminnesleden

Start vid parkering, Valla. Leden går genom jordbrukslandskap med åkrar och beteshagar. Leden passerar bronsåldersgravar, rester av forntida bosättningar, skeppssättning och gravfält. Även denna led passerar en fornborg, Boberget, med utsikt över Långhalsen.
7 km

Fiskepaket i Torpsfjärden

Fiskekort säljs enbart i kombination av stuguthyrning. Privat vatten.

I Yngaren och Lidsjön finns dagkort att köpa.

Hyr en flotte

En härlig upplevelse på sjön

Passar bra för sällskap om 6-8 personer. En oförglömlig upplevelse. Ni glider sakta fram med hjälp av en elmotor. Fyll en picknickkorg, solbada eller bara njut!

Kostar 1500 kr för en dag.

Flottfärd genom ån

Fågelsjö

På Torp har vi en unik fågelsjö som heter Vadsjön

Vadsjön är en tidigare våtmark som genom restaurering under 1990 talet återfått sin gamla stil efter decennier som utdikad mark. Här finns 2 fågeltorn och en handikappanpassad utsiktsplats.

Vadsjödagen, en lyckad våtmarksdag 9 augusti 2015. I och med att vi under en period sänker vattennivån i våtmarken har det lett till en ganska kraftig fiskdöd, både med positiva och negativa konsekvenser. Mer lättfångad fisk i det grunda vattnet har lockat till sig havsörnar som kommit till dukat bord. Som mest har över 40 havsörnar noterats samtidigt under födosök i början på augusti. En annan effekt är ett ökat antal vadare som födosöker på de nyblottade vadarbankarna som för dagen löper runt i stort sett hela sjön.

Hittills i år har 36 vadararter noterats och det är lika många som under hela perioden från 1992 och framåt. Bland årets rariteter finns både styltlöpare och smalnäbbad simsnäppa som besökte Vadsjön i början av juni månad. Totalt har i år minst 149 fågelarter setts och rapporterats från Vadsjön.

Paddling

Vi har 2 st havskajaker ni kan hyra under er vistelse på Torp.

Vi rekommenderar också gärna Kanotcenter Skebokvarn (ligger ca. 10 mil sydväst från Stockholm och 7 km från Flen. Det är ca. 2 mil från Torp) Dom hyr ut Canadensare, Kajaker, Cyklar och diverse campingutrustning.
Där kan du börja din paddling och paddla hem till Torp, vi skjutsar er gärna. Eller ni kan paddla till Nyköping och äta en bit mat på Restaurang Forsen Det har vi prövat!

Paddla är en fantastisk upplevelse

Viltkött är vardagsmat – ett naturligt kött som är nyttigare, magrare och mer näringsrikt än annat kött.
Vi har rikligt med vildsvin, dov och rådjur som vi jagar under perioden oktober-februari. Det är viktigt att vi håller stammarna nere för att minska betestrycket på våra grödor och skog.

Följ gärna med oss ut i skogen, vi visar gärna hur det går till.

Att använda varningsskyltar vid jakt är ett bra sätt att visa respekt för andra i närområdet som inte tillhör jakten. Det kan vara ett bra sätt att varna hundägare för att det kan finnas andra hundar och uppspelt vilt i markerna, samt göra bilister extra uppmärksamma på att det kan komma djur på vägen.